​Behandling af personoplysninger i forbindelse med rekruttering hos Klinikken Munkebo

1.1 Dataansvarlig

Klinikken Munkebo er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din rekruttering.

1.2 Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med rekrutteringsforløbet hos Klinikken Munkebo, er du velkommen til at rette henvendelse til Marianne Kristensen.

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne

Det overordnede formål er, at kunne rekruttere og ansætte kvalificeret personale.

2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af personoplysninger sker almindeligvis af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for den mulige indgåelse af en ansættelseskontrakt.

I tilfælde din ansøgning indeholder særlige kategorier af oplysninger, herunder eksempelvis helbreds oplysninger vil behandlingen være baseret på det forhold, at du selv har offentliggjort dem over for os.

3.1 Kategorier af modtagere

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine personoplysninger overføres hverken til tredjelande eller internationale organisationer.

4. Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer dine oplysninger, herunder CV, ansøgning, etc. i op til tre måneder efter rekrutteringsforløbet er afsluttet.

Uanmodede ansøgning opbevares i højest seks måneder.

5.1 Rettigheder

Du har ret til, at anmode om indsigt i, berigtigelse af personoplysninger om dig selv. Du har også ret til, at anmode om sletning eller begrænsning af behandling af personoplysninger om dig selv. Endelig har du ret til, at anmode om at gøre indsigelse mod behandling og anmode om retten til dataportabilitet. Retten til dataportabilitet involverer overordnet, at du i visse tilfælde kan få overført oplysninger, som du har afgivet til Klinikken Munkebo til en anden dataansvarlig.

Hvorvidt retten til at gøre en rettighed gældenden kan imødekommes vil afhænge af den konkrete situation.

5.2 Forpligtelser

Meddelelse af nogle af personoplysningerne er lovpligtige. Det kan for eksempel være oplysninger som vil have væsentlig betydning for din arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde.

Du er i udgangspunktet forpligtet til at give personoplysningerne.

I yderste konsekvens kan manglende afgivelse af personoplysningerne medfører at du udgår som kandidat i rekrutteringsprocessen.

6. Datatilsynet

Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, som kan kontaktes via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk​​

Firma

Kiropraktor Marianne Kristensen

CVR: 26500621​

Adresse​

Bycentret 202

5330 Munkebo

Kontakt

Telefon: 65 97 52 00

E-mail: klinikken@klinikken-munkebo.dk