​Behandling af personoplysninger i forbindelse med sundhedsfaglig behandling - Klinikken Munkebo

​1.1 Dataansvarlig

Klinikken Munkebo er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse ydelse af sundhedsfaglig behandling.

1.2 Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med dit behandlingsforløb hos Klinikken Munkebo, er du velkommen til at rette henvendelse til Marianne Kristensen.

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne

Det overordnede formål er at sikre de nødvendige og lovmæssige personoplysninger i relation til et sundhedsfaglig behandling.

2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af dine personoplysninger forud for patientforløbet er nødvendig for at indgå kontrakt mellem dig kiropraktoren, fysioterapeuten eller massøren. Det vil typisk dreje sig om behandling af dine kontakt og stamoplysninger.

Når patientforløbet er påbegyndt bliver behandlingen af dine personoplysninger lovpligtig for kiropraktoren, fysioterapeuten eller massøren. Det drejer sig eksempelvis om journalføring.

Efter patientforløbet er afsluttet er kiropraktoren og fysioterapeuten forpligtet til ved lov, at opbevare din journal i op til ti år efter din sidste konsultation.

3.1 Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives efter samtykke til offentlige myndigheder og andre sundhedsydere.

3.2 Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine personoplysninger overføres ikke til tredjelande, som er lande uden for EU/EØS.

Oplysningerne overføres heller ikke til internationale organisationer, som eksempelvis FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring

Dine personoplysninger opbevares i minimum ti år fra din sidste konsultation.

5.1 Rettigheder

Du har ret til, at anmode om indsigt i, berigtigelse af personoplysninger om dig selv. Du har også ret til, at anmode om sletning eller begrænsning af behandling af personoplysninger om dig selv. Endelig har du ret til, at anmode om at gøre indsigelse mod behandling og anmode om retten til dataportabilitet. Retten til dataportabilitet involverer overordnet, at du i visse tilfælde kan få overført oplysninger, som du har afgivet til Klinikken Munkebo til en anden dataansvarlig.

Hvorvidt retten til at gøre en rettighed gældenden kan imødekommes vil afhænge af den konkrete situation.

5.2 Forpligtelser

Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysningerne, men det kan have helbredsmæssige konsekvenser for dig selv, hvis du skulle vælge at tilbageholde oplysninger.

6. Datatilsynet

Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, som kan kontaktes via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk

Firma

Kiropraktor Marianne Kristensen

CVR: 26500621​

Adresse​

Bycentret 202

5330 Munkebo

Kontakt

Telefon: 65 97 52 00

E-mail: klinikken@klinikken-munkebo.dk